VACARE DEO BULAN MARET MINGGU K4 : MENJAGA LIDAH

MENJAGA LIDAH “Setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulut, akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman.” (Mat 12:36) Pendahuluan Ada pepatah yang mengatakan, ”Mulutmu danlidahmu adalah harimaumu yang akan menerkam dirimu sendiri.”Selain pe

VACARE DEO BULAN MARET MINGGU K3 : MENYALIBKAN KEAKUAN KITA

MENYALIBKAN KEAKUAN KITA Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya danmengikut Aku. (Markus 8:34) Pendahuluan Setiap orang memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, dan menimbulkan kerugian bagi diriny