VACARE DEO APRIL MINGGU K3 : KUTUK

KUTUK Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kutuk adalah: Doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusah an atau bencana kepada seseorang. Kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan oleh doa atau kata-kata yang diucapkan orang

VACARE DEO APRIL MINGGU K1 : MENJALIN KOMUNIKASI DALAM KELUARGA

MENJALIN KOMUNIKASI DALAM KELUARGA Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia (Ef. 4:29) I. Pendahuluan Suatu hari, dalam

VACARE DEO MARET MINGGU K3 : KARUNIA NASIHAT

KARUNIA NASIHAT Kita Hidup di Zaman yang Istimewa, Zaman Pencurahan Roh Kudus Kita hidup dalam zaman yang istimewa, zaman Pencurahan Roh Kudus. Sesungguhnya, melalui pembaharuan hidup dalam Roh Kudus dan lewat pencurahan Roh Kudus, banyak umat memperol